SYSTEMY POMIAROWE

W wyniku zdobytego wykształcenia i ponad 30-letniego doświadczenia w realizacji systemów pomiarowych koncentrujemy się na:
 
  • pomiarach wielkości geometrycznych:
    • długość, kąt, grubość, przemieszczenie, prędkość ruchu, współosiowość otworów
    • mikro- i makrogeometria powierzchni
  • ocenie cech optycznych:
    • przezroczystość, stan powierzchni, zanieczyszczenia, wady powłok, wady powierzchni
    • barwa

wykorzystując pozyskane dane albo do prostej prezentacji wyników albo do automatycznej oceny produktów lub procesu. Wielu naszych Klientów wykorzystuje nasze dane wyjściowe do sterowania procesem produkcyjnym.
 
Opracowaliśmy wiele nowatorskich koncepcji pomiarów, pozornie nie możliwych do zrealizowania przy aktualnym stanie techniki.
 

 
© Copyright 2021 Marek Kania, Milena Niełacna