SYSTEMY WIZYJNE

  • Realizujemy zaawansowane systemy wizyjne na bazie kamer 2D i 3D oraz kamer liniowych.
  • Modernizujemy istniejące, zawodne systemy wizyjne, zwykle przez wymianę oprogramowania na nowe, bazujące na lepszej koncepcji.
  • Tworzymy oprogramowanie do analizy obrazów pozyskanych z różnych źródeł.
 
Na życzenie Klienta poza „czystą wizją” wyposażamy systemy w bogatą funkcjonalność jak np. zaawansowana logika, autokalibracja, archiwizacja i raportowanie, bieżąca współpraca z otoczeniem.
 
Naszą mocną stroną jest pełne zrozumienie podstaw systemów wizyjnych i bardzo skuteczne algorytmy analizy obrazu. W dużej części aplikacji tworzymy własne algorytmy a w prostszych zadaniach nasze algorytmy uzupełniają algorytmy komercyjne firm trzecich.
 
W realizacjach projektów bazujemy na najlepszych komponentach z renomowanych firm. Do niektórych projektów z braku odpowiednich  komponentów tworzymy własne produkty (np. oświetlacze).
 
W tworzeniu niezawodnych aplikacji wizyjnych wykorzystujemy teorię projektowania urządzeń pomiarowych.
100% naszych urządzeń całkowicie spełnia wymagania Klientów  i działa niezawodnie przez wiele lat.