FILOZOFIA

  1. Nasze rozwiązania bazują głównie na własnej technologii. Hardware i software naszych dostawców ma znaczenie instrumentalne.
  1. Wymagania dla Systemu Wizyjnego lub Pomiarowego
    Każdy realizowany przez nas projekt bazuje na Załącznikach do Umowy, opracowanych przez Klienta lub wspólnie:
  • Specyfikacja Systemu -  dokładnie i wyczerpująco opisująca wymaganą funkcjonalność Systemu i warunki pracy Systemu, włącznie z wszystkimi możliwymi przypadkami szczególnymi i odstępstwami od normy.
  • Specyfikacja Badanych Obiektów - dokładnie i wyczerpująco opisująca badane obiekty, wszystkie istotne i nieistotne cechy, włącznie z wszystkimi możliwymi przypadkami szczególnymi i odstępstwami od normy.
Obustronne Uzgodnienie takich dokumentów znacząco zmniejsza ryzyko niepowodzeń lub późniejszych konfliktów.
Specyfikacje te muszą być kompletne. Pominięcie jakiejś cechy lub błędne określenie wartości cechy może spowodować wadliwe działanie Systemu.
Przy realizacji Systemu Wizyjnego korzystne jest, a przy realizacji Systemu Pomiarowych niezbędne jest, dostarczenie rysunku technicznego Obiektu/ów, z zaznaczeniem cech podlegających badaniu. Specyfikacja Obiektów musi opisywać WSZYSTKIE możliwe wersje Obiektu, np. musi obejmować rysunki techniczne wszystkich wersji Obiektu lub rysunek wersji podstawowej i opis różnic pomiędzy wersjami. Powinna też być uzupełniona o ewentualne inne dokumenty opisujące badane Obiekty.
W pewnych zadaniach kontroli jakości bardzo pomocne jest przedstawienie Katalogu Wad.
Wzory i próbki Obiektów mają tylko znaczenie pomocnicze, służą do praktycznej weryfikacji koncepcji stworzonej na bazie w/w dokumentów.
Brak jakiejkolwiek dokumentacji technicznej a bazowanie wyłącznie obserwacji procesu lub na teście systemu podczas wizyty u Klienta, po zaproszeniu „Proszę przyjechać i zobaczyć” uważamy za lekceważące podejście do projektu.
   
      3.   METRUM nie posiada i nigdy nie będzie posiadać certyfikowanego Systemu Jakości. Certyfikat Systemu Jakości  potwierdza tylko wdrożenie
            pewnych procedur a nie ocenia jakości tych procedur. Certyfikat Systemu Jakości nie ma związku z jakością wyrobów lub usług.
© Copyright 2021 Marek Kania, Milena Niełacna